Startpagina . Contact . Lid worden . Agenda . Nieuwsbrief . Inloggen
 

Lid worden Wijkvereniging De Pionier
Lid worden van Wijkvereniging De Pionier kan.
De kosten van het gezinslidmaatschap bedragen € 20,00 op jaarbasis.

Wordt nu lid en vul hier het online inschrijfformulier in. Na het verzenden van het formulier ontvangt u al naar gelang de snelheid van uw internetprovider binnen 10 seconden een bevestigingsmail.

Voorwaarden lidmaatschap:

Bron: De statuten van wijkvereniging De Pionier.
Leden zijn zij die zich bij De Pionier hebben aangemeld middels een ondertekend inschrijfformulier. Zij hebben zich hierdoor voor tenminste dat boekjaar aangemeld als lid. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend met steeds 1 jaar verlengd. Door een ondertekend inschrijfformulier te hebben ingeleverd is het lid verplicht de jaarlijkse contributie te voldoen. Het lidmaatschap is bedoeld voor het eigen gezin en kan niet worden overgedragen.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail minimaal 1 maand vóór het einde van het boekjaar te gebeuren. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgend boekjaar. Een boekjaar loopt van januari t/m december. De opzegging kan evenwel beëindigen wanneer redelijkerwijs van het lid niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

Toelichting op het inschrijfformulier:

Het lidmaatschap van onze wijkvereniging is een gezinslidmaatschap. De jaarcontributie bedraagt € 20,00 ongeacht het aantal leden van het gezin. In het jaar van aanmelding kan het lidmaatschap per de eerste van elke maand ingaan. De verschul­digde contributie over het lopende jaar wordt dan evenredig berekend. (€ 1,67 per maand)

Na ontvangst van het inschrijfformulier sturen wij u een welkomstbrief met daarin de gegevens voor de eerste contributiebetaling. Na ontvangst van de betaling ontvangt u een bevestiging van uw lidmaatschap.
 
Copyright © 2000 - 2018 Wijkvereniging De Pionier